:
ANUGERAH PENCAPAIAN SEKOLAH


Pencapaian Bidang Kurikulum 


 

 

Pencapaian Bidang Kokurikulum 

Ujian Kemahiran Amal Islami
(
Anjuran Jabatan Agama Islam Selangor) dan Yayasan Takmir  Pendidikan ABIM (YTP) 


Antara kejayaan Ujian Kemahiran Amal Islami adalah seperti berikut:-